Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mầu nhiệm Thánh Thể 2 – Món Quà Thánh Thể

Close Open

Mầu nhiệm Thánh Thể 1 – Vào đề

Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh • 4m 37s

Up Next in Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 2 – Món Quà Thánh...

  ĐTC Phanxicô nói “Đức tin bắt đầu khi chúng ta nhận ra mình cần được cứu rỗi. . . Chúng ta cần Chúa.” Cơn đại dịch cho chúng ta thấy sự mong manh và bất lực của kiếp người. Chính vì thế mà Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta như một món quà.

  Nhấn vào đây để tải tài liệu hư...

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 3 – Thánh Thể là ...

  Tại sao Chúa Giêsu lại làm cho Hy lễ của Người được luôn luôn hiện tại hoá trong Bí tích Thánh Thể? Thứ nhất: để hiệu quả của Mầu nhiệm Vượt Qua của Người có thể đến với chúng ta. Thứ hai: để chúng ta có thể dâng lên Chúa Cha một việc phụng thờ đích thực.

  Nhấn vào đây để tải tài liệu hướng dẫn c...

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 4 – Sự Hiện Diện ...

  Đức Kitô thật sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể là niềm tin nổi bật của đạo Công giáo vào Bí tích Thánh Thể ngay từ thời các Tông Đồ. Nhưng cũng là một niềm tin gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Hội Thánh. Người hiện diện để chữa lành chúng ta và chia sẻ chính sự sống của Người cho chúng ...