Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mầu nhiệm Thánh Thể 9 – Kết Luận

Close Open

Mầu nhiệm Thánh Thể 8 – Phục Hưng Giáo xứ

Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh • 19m

Up Next in Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 9 – Kết Luận

    Trong phần này Đức Cha Cozzens cám ơn các khán thính giả đã xem hết bộ video về Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh và ngài mời gọi chúng ta tích cực tham gia để trở thành một phần của cuộc Phục Hưng Thánh Thể. Chúng ta hãy cấu xin Chúa Thánh Thần thắp lên ngọn lửa yêu mến Thánh Thể tron...