Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 4 | Tại sao một Hội Thánh?

Close Open

Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 3 | Tôi có được cứu rỗi không?

Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles) • 1h 53m

Up Next in Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles)

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 4 | Tại...

    Chúa Giêsu không chỉ để lại cho chúng ta một sứ điệp hay những hướng dẫn để làm theo. Người đã để lại cho chúng ta một Hội Thánh, nơi chúng ta gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa một cách độc đáo qua các Bí tích và trong cộng đồng với các tín hữu khác. Mặc dù Hội Thánh thường phải chịu đựng tội lỗi và sự ...

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 5 | Thi...

    One of the Names of Jesus is Emmanuel, “God with us.” Yet he wasn’t just God with us during his thirty-three years on earth; he continues to be God with us through his Real Presence in the Eucharist. But how can bread become God—the Body, Blood, Soul, and Divinity of Jesus? This session will expl...