Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 4 | Tại sao một Hội Thánh?

Close Open

Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 3 | Tôi có được cứu rỗi không?

Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles) • 1h 53m

Up Next in Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles)

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 4 | Tại...

    Chúa Giêsu không chỉ để lại cho chúng ta một sứ điệp hay những hướng dẫn để làm theo. Người đã để lại cho chúng ta một Hội Thánh, nơi chúng ta gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa một cách độc đáo qua các Bí tích và trong cộng đồng với các tín hữu khác. Mặc dù Hội Thánh thường phải chịu đựng tội lỗi và sự ...

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 5 | Thi...

    Một trong những Danh hiệu của Chúa Giêsu là Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tuy nhiên, Người không chỉ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong suốt 33 năm Người sống trên dương thế này; Người còn tiếp tục là Thiên Chúa ở cùng chúng ta qua Sự Hiện Diện Thật của Người trong Bí tích Thánh Thể. N...

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 6 | Câu...

    Bí tích Thánh Thể là một thực tại siêu nhiên khó hiểu. Tại sao Chúa Giêsu lại dạy chúng ta ăn Mình Người và uống Máu Người để được sự sống đời đời (Ga 6:54)? Khi theo dõi câu chuyện về ơn cứu rỗi qua suốt Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy loài người đã phạm tội như thế nào qua một bữa ăn và cách Thiên...