Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles)

Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles)

During this time of Eucharistic Revival, Jesus is inviting us to encounter him in our life stories. Together, we’ll explore the story of salvation as told through Scripture, fulfilled in the death and resurrection of Jesus, and lived out in the Church and the Sacraments—especially the Eucharist. At the conclusion of this series, participants will be empowered to live out the Gospel in their own lives and share its message of hope with others.

These videos are in English with Vietnamese subtitles, courtesy of Phục Hưng Thánh Thể Toàn Quốc (https://phuchungthanhthe.org/).

Share
Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles)
 • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 1 | Câu chuyện của chúng ta là gì?

  Trong video này, chúng ta sẽ khám phá sự chân lý đẹp rằng Thiên Chúa có một kế hoạch tốt cho cuộc đời chúng ta, ngay cả khi hoàn cảnh tan nát của chúng ta (hoặc chính chúng ta) dường như biểu thị điều ngược lại. Bằng cách đào sâu Thánh Kinh, chúng ta sẽ khám phá ra cách Lời Chúa giúp chúng ta hiể...

 • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 2 | Chúa Giêsu là Ai?

  Chúa Giêsu không chỉ là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại; Người cũng là Thiên Chúa. Vừa là Thiên Chúa vừa là con người, Người mạc khải Thiên Chúa là ai trong mối liên hệ với chúng ta. Và câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai cho thấy mối liên hệ của chúng ta với ...

 • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 3 | Tôi có được cứu rỗi không?

  Ơn cứu rỗi không chỉ là tránh cái chết và hoả ngục; đó là việc sống trong mối liên hệ với Thiên Chúa, Đấng đã mua lại tự do của chúng ta bằng chính Máu của Người! Thay vì giới hạn, “các quy tắc” của đức tin Kitô giáo giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Đã đến lúc khám phá quyền năng t...

 • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 4 | Tại sao một Hội Thánh?

  Chúa Giêsu không chỉ để lại cho chúng ta một sứ điệp hay những hướng dẫn để làm theo. Người đã để lại cho chúng ta một Hội Thánh, nơi chúng ta gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa một cách độc đáo qua các Bí tích và trong cộng đồng với các tín hữu khác. Mặc dù Hội Thánh thường phải chịu đựng tội lỗi và sự ...

 • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 5 | Thiên Chúa ở cùng Chúng Ta

  One of the Names of Jesus is Emmanuel, “God with us.” Yet he wasn’t just God with us during his thirty-three years on earth; he continues to be God with us through his Real Presence in the Eucharist. But how can bread become God—the Body, Blood, Soul, and Divinity of Jesus? This session will expl...