Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 2 | Chúa Giêsu là Ai?

Close Open

Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 1 | Câu chuyện của chúng ta là gì?

Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles) • 1h 55m

Up Next in Chúa Giêsu và Thánh Thể - Jesus and the Eucharist (Vietnamese Subtitles)

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 2 | Chú...

    Chúa Giêsu không chỉ là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại; Người cũng là Thiên Chúa. Vừa là Thiên Chúa vừa là con người, Người mạc khải Thiên Chúa là ai trong mối liên hệ với chúng ta. Và câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi Chúa Giêsu là ai cho thấy mối liên hệ của chúng ta với ...

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 3 | Tôi...

    Ơn cứu rỗi không chỉ là tránh cái chết và hoả ngục; đó là việc sống trong mối liên hệ với Thiên Chúa, Đấng đã mua lại tự do của chúng ta bằng chính Máu của Người! Thay vì giới hạn, “các quy tắc” của đức tin Kitô giáo giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Đã đến lúc khám phá quyền năng t...

  • Chúa Giêsu và Thánh Thể | Bài 4 | Tại...

    Chúa Giêsu không chỉ để lại cho chúng ta một sứ điệp hay những hướng dẫn để làm theo. Người đã để lại cho chúng ta một Hội Thánh, nơi chúng ta gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa một cách độc đáo qua các Bí tích và trong cộng đồng với các tín hữu khác. Mặc dù Hội Thánh thường phải chịu đựng tội lỗi và sự ...