Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mầu nhiệm Thánh Thể 7 – Sự Nhất quán Thánh Thể

Close Open

Mầu nhiệm Thánh Thể 6 – Tạ Ơn và Thờ Phượng

Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh • 20m

Up Next in Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 7 – Sự Nhất quán ...

    Bí tích Thánh Thể là một Mầu nhiệm để sống. Nhất quán Thánh Thể là sự tương hợp giữa việc chúng ta tham dự Thánh Lễ và cách sống của chúng ta ngoài Thánh Lễ. Rước Lễ là công bố rằng chúng ta hoàn toàn hiệp thông với Hội Thánh. Vì thế chúng ta chỉ được rước Lễ khi sống trong tình trạng ân sủng. Nế...

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 8 – Phục Hưng Giá...

    Việc Phục Hưng Thánh Thể trong Giáo xứ là mục tiêu của Năm Thứ Hai của kế hoạch Phục Hưng Thánh Thể. Trong năm này, các Giám mục muốn các tín hữu đào sâu niềm tin Thánh Thể và sống Thánh Thể. Sau đó sẽ có một cuộc Hành hương Thánh Thể, hướng về Đại Hội Thánh Thể năm 2024, ở đó các thừa sai Thánh ...

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 9 – Kết Luận

    Trong phần này Đức Cha Cozzens cám ơn các khán thính giả đã xem hết bộ video về Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh và ngài mời gọi chúng ta tích cực tham gia để trở thành một phần của cuộc Phục Hưng Thánh Thể. Chúng ta hãy cấu xin Chúa Thánh Thần thắp lên ngọn lửa yêu mến Thánh Thể tron...