Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mầu nhiệm Thánh Thể 8 – Phục Hưng Giáo xứ

Close Open

Mầu nhiệm Thánh Thể 7 – Sự Nhất quán Thánh Thể

Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh • 24m

Up Next in Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 8 – Phục Hưng Giá...

    Việc Phục Hưng Thánh Thể trong Giáo xứ là mục tiêu của Năm Thứ Hai của kế hoạch Phục Hưng Thánh Thể. Trong năm này, các Giám mục muốn các tín hữu đào sâu niềm tin Thánh Thể và sống Thánh Thể. Sau đó sẽ có một cuộc Hành hương Thánh Thể, hướng về Đại Hội Thánh Thể năm 2024, ở đó các thừa sai Thánh ...

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 9 – Kết Luận

    Trong phần này Đức Cha Cozzens cám ơn các khán thính giả đã xem hết bộ video về Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh và ngài mời gọi chúng ta tích cực tham gia để trở thành một phần của cuộc Phục Hưng Thánh Thể. Chúng ta hãy cấu xin Chúa Thánh Thần thắp lên ngọn lửa yêu mến Thánh Thể tron...