Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mầu nhiệm Thánh Thể 6 – Tạ Ơn và Thờ Phượng

Close Open

Mầu nhiệm Thánh Thể 5 – Sự Hiệp Thông Thánh – Rước Lễ

Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh • 22m

Up Next in Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 6 – Tạ Ơn và Thờ ...

    Tạ ơn và thờ phượng là cách đáp trả quan trọng nhất mà chúng ta phải có với hồng ân Thánh Thể. Đức Cha Cozzens giải thích thế nào là thờ phương chân chính. Đó là học cách kết hợp các hy sinh của mình với hy sinh của Chúa Giêsu trên bàn thờ mà dâng lên Chúa Cha, để biến đời mình thành của lễ sống ...

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 7 – Sự Nhất quán ...

    Bí tích Thánh Thể là một Mầu nhiệm để sống. Nhất quán Thánh Thể là sự tương hợp giữa việc chúng ta tham dự Thánh Lễ và cách sống của chúng ta ngoài Thánh Lễ. Rước Lễ là công bố rằng chúng ta hoàn toàn hiệp thông với Hội Thánh. Vì thế chúng ta chỉ được rước Lễ khi sống trong tình trạng ân sủng. Nế...

  • Mầu nhiệm Thánh Thể 8 – Phục Hưng Giá...

    Việc Phục Hưng Thánh Thể trong Giáo xứ là mục tiêu của Năm Thứ Hai của kế hoạch Phục Hưng Thánh Thể. Trong năm này, các Giám mục muốn các tín hữu đào sâu niềm tin Thánh Thể và sống Thánh Thể. Sau đó sẽ có một cuộc Hành hương Thánh Thể, hướng về Đại Hội Thánh Thể năm 2024, ở đó các thừa sai Thánh ...