Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mầu nhiệm Thánh Thể 4 – Sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô

Close Open

Mầu nhiệm Thánh Thể 3 – Thánh Thể là một Hy Lễ

Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh • 24m

Up Next in Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 4 – Sự Hiện Diện ...

  Đức Kitô thật sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể là niềm tin nổi bật của đạo Công giáo vào Bí tích Thánh Thể ngay từ thời các Tông Đồ. Nhưng cũng là một niềm tin gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Hội Thánh. Người hiện diện để chữa lành chúng ta và chia sẻ chính sự sống của Người cho chúng ...

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 5 – Sự Hiệp Thông...

  Khi chúng ta rước Lễ một cách xứng đáng, Thiên Chúa ban cho chúng ta chính Ngài. Chính sự sống của Ngài đến với chúng ta trong sự Hiệp Thông Thánh để hiệp nhất chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Trong sự Hiệp Thông này, chúng ta được nếm trước Tiệc Cưới của Chiên Con trên Thiên Đàng.

  Nhấn vào đâ...

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 6 – Tạ Ơn và Thờ ...

  Tạ ơn và thờ phượng là cách đáp trả quan trọng nhất mà chúng ta phải có với hồng ân Thánh Thể. Đức Cha Cozzens giải thích thế nào là thờ phương chân chính. Đó là học cách kết hợp các hy sinh của mình với hy sinh của Chúa Giêsu trên bàn thờ mà dâng lên Chúa Cha, để biến đời mình thành của lễ sống ...