Live stream preview

Next video will start in 30 seconds

Mầu nhiệm Thánh Thể 5 – Sự Hiệp Thông Thánh – Rước Lễ

Close Open

Mầu nhiệm Thánh Thể 4 – Sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô

Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh • 25m

Up Next in Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Đời Sống Hội Thánh

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 5 – Sự Hiệp Thông...

  Khi chúng ta rước Lễ một cách xứng đáng, Thiên Chúa ban cho chúng ta chính Ngài. Chính sự sống của Ngài đến với chúng ta trong sự Hiệp Thông Thánh để hiệp nhất chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Trong sự Hiệp Thông này, chúng ta được nếm trước Tiệc Cưới của Chiên Con trên Thiên Đàng.

  Nhấn vào đâ...

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 6 – Tạ Ơn và Thờ ...

  Tạ ơn và thờ phượng là cách đáp trả quan trọng nhất mà chúng ta phải có với hồng ân Thánh Thể. Đức Cha Cozzens giải thích thế nào là thờ phương chân chính. Đó là học cách kết hợp các hy sinh của mình với hy sinh của Chúa Giêsu trên bàn thờ mà dâng lên Chúa Cha, để biến đời mình thành của lễ sống ...

 • Mầu nhiệm Thánh Thể 7 – Sự Nhất quán ...

  Bí tích Thánh Thể là một Mầu nhiệm để sống. Nhất quán Thánh Thể là sự tương hợp giữa việc chúng ta tham dự Thánh Lễ và cách sống của chúng ta ngoài Thánh Lễ. Rước Lễ là công bố rằng chúng ta hoàn toàn hiệp thông với Hội Thánh. Vì thế chúng ta chỉ được rước Lễ khi sống trong tình trạng ân sủng. Nế...